LICHTERVELDE
w w w . l o k a a l . b e

Randgemeenten: | Torhout | Oostkamp | Wingene | Ardooie | Roeselare | Hooglede |

ZOEKEN Geavanceerd zoeken

Selecteer het zoeksysteem


MENU
- Hoofdpagina
- Nieuws
- Webindex
- Statistiek
- Verkiezingen
- Natuur
- Werkaanbiedingen
- Hulporganisaties
- Colofon
- Stratenplan (beta)

TIP SITES
1 - start.lokaal.be
2 - zoek.nationaal.be
3 - postcode.nationaal.be

MET DANK AAN
- TheSteamFactory
Natuur


Deze pagina moet een overzicht geven van de plekjes natuur in Lichtervelde, de huidige informatie is echter nog zeer beperkt. Indien u zelf over informatie beschikt en deze ter onze beschikking wil stellen dan zouden wij dat van harte appreciëren.


Natuurgebieden

De Huweynsbossen 32 ha (AMINAL Afd. Bos en Groen)
De Huweynsbossen maakten in de Middeleeuwen deel uit van een langgerekt bosgebied ten zuiden van Lichtervelde dat aansloot bij de bosgordel Beveren-Gits-Koolskamp. Vanaf de 10de eeuw werden delen van het bos omgezet in akkerland en weiland. Tot in de 18de eeuw onderging het landschap verder geen spectaculaire veranderingen. Volgens de Ferrariskaart bestonden de 'Huwynsbosschen' toen hoofdzakelijk uit loofhout. Tijdens de 19de eeuw werden de Huweynsbossen gehalveerd ten voordele van akker- en weilanden. Enkel de sterk gleyige gronden bleven bebost. Tijdens W.O. I werden opnieuw grote delen van het bos gerooid. Na de oorlog werden de kapvlaktes opnieuw beplant met Douglas. Op de kaart van 1941 bleef nog ongeveer 25 ha van de bossen over.

De tweede Wereldoorlog betekende echter het einde voor de Huwynsbosschen. Na de oorlog waren vrijwel alle bestanden gekapt. In de loop der jaren, na de oorlog, ontwikkelde zich langs de Gentweg een forse houtkant (700 m lang). Deze houtkant fungeert als refugium voor tal van bosplanten, zoals Bosanemoon (Anemone nemorosa L.), Salomonszegel (Polygonatum multiflorum L. (All.)), etc...

In 1946 waren vele hectaren grond op de Heihoek eigendom geworden van Mevrouw Barones Gilles de Pelichy Savina. Ingevolge het overlijden van de barones in 1992 werden onder andere een 40 ha grond op de Heihoek te koop gesteld.

Afdeling Bos en Groen speelde hierop in en op 28 september 1995 werd de aankoop van 32 ha 24 are akker- en weilanden een feit. Op 8 maart 1996 werden door leerlingen van het basisonderwijs een eerste deel van de Huweynsbossen (3,5 ha) beplant. In 2004 wordt ism. 'Kom op tegen Kanker' de 32ha volgeplant!


Ter info: Door bovenaan deze pagina op de naam van een randgemeente te klikken krijg je de gegevens te zien van die gemeente. Indien u zelf over gegevens beschikt en deze wil delen met de bezoekers van lichtervelde.lokaal.be dan kan u dit melden via ons mailformulier.

Bronnen
De gegevens op deze pagina zijn samengesteld dankzij onderstaande bronnen:
(1) Natuurpunt
(2) Het Agentschap voor Natuur en Bos
Lokaal.be - Officiele websites
1 - Lichtervelde

Lokaal.be - Natuurverenigingen
1 - Natuurwerkgroep De Verrekijker

Lokaal.be - Natuurartikels
1 - De tevredenheid over de aanwezigheid van groene ruimte (NIS)contact - lokaal.be - nationaal.be